• ห้องเย็นรับฝากราคาถูกที่สุด
  • บริการดี มีคุณภาพ
  • ลูกค้าสามารถกำหนดอุณหภูมิ ได้ตามต้องการ   ( -22 °C ~ -30 °C  )

ติอต่อ อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.